Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwa: Górki, Wymysłów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Kije 14, 28-404 Kije PowszechnyTakNie 204 131
64,22%131128 97,71%
Podsumowanie204131
64,22%13112897,71%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dyraga Kazimierz 51 Górki 29
22.66% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZYGMUNTA ZAPAŁY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zapała Zygmunt 71 Górki 19
14.84% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tetela Barbara 55 Górki 80
62.50% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej