Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Jarosławska Ewa Joanna KWW STANISŁAWA PACOCHY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-12 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-06-12 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-09-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kuta Emil Dominik KOMITET WYBORCZY SLD 2013-09-08 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gowarczowie, zarządzone na dzień 8 września 2013 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Stolarczyk Wiesław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-07-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-07-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-14 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pacocha Stanisław Adam KOMITET WYBORCZY SLD 2012-10-14 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gowarczowie, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian