Okręg wyborczy nr 1
Granice: Gowarczów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów PowszechnyTakNie 1154 177
15,34%177171 96,61%
Podsumowanie1154177
15,34%17717196,61%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kuta Emil Dominik 38 Gowarczów 114
66.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENY DUDZIC - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dudzic Bożena 45 Gowarczów 57
33.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej