Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Biegun Józef KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-20 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-03-20 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-06-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Biegun Marcin KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA 2011-06-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Węgierska Górka zarządzone na dzień 26.06.2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Duraj Marek Józef KWW NASZA GMINA WĘGIERSKA GÓRKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-08-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-12-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Piela Stefan KWW DLA CIĘCINY 2012-12-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Węgierska Górka, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r. - - - -