Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
KOZIEŁ MAREK JACEK KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-01-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-01-26 - -
MISZCZYK TADEUSZ BARTŁOMIEJ KOMITET WYBORCZY SLD 2011-01-26 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Okręg wyborczy nr 2
MACH RYSZARD STEFAN KWW NAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
SYGIET JAN WŁADYSŁAW KWW NAW 2010-12-29 Następny z listy: KWW NAW - - - -
Okręg wyborczy nr 3
SOKÓŁ STANISŁAW HENRYK KWW NAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
URBAŃCZYK JAN FRANCISZEK KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
ORMAN-MAKIEŁA BARBARA ANNA KWW NAW 2011-02-23 Następny z listy: KWW NAW - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-01-25 - -
CZEKALSKA MONIKA KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2012-01-25 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 4
ŁAKOTA PAWEŁ ALEKSANDER KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
NEMŚ ANNA EWA KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2010-12-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-11-30 - -
KRĘGIEL ANDRZEJ MARIUSZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-02-23 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
PALUCHOWSKA EWA MIROSŁAWA KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -