Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Strzelczyk Janusz KWW "CZAS NA ZMIANY" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-09-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
JANKOWSKI PIOTR KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 2011-09-18 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zbrosławice zarządzone na dzień 18 wrzesnia 2011 r. - okręgi 1 i 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Dramski Andrzej Jan KWW "LEPSZA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-09-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
SIEGEL TOMASZ JÓZEF KWW "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" 2011-09-18 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zbrosławice zarządzone na dzień 18 wrzesnia 2011 r. - okręgi 1 i 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian