Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Jelonek Kazimierz Stanisław KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-01 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-12-01 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Jelonek Zuzanna Maria KWW NASZA DRUTARNIA 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kaletach, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian