Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Kołodziejski Zbigniew Alojzy KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szafoni Zbigniew Kazimierz KWW ZBIGNIEWA SZAFONI 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Choczewo w okręgach wyborczych Nr 8 i Nr 10, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Liss Rafał Józef KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Waloch Krzysztof KWW KRZYSZTOFA WALOCHA 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Choczewo w okręgach wyborczych Nr 8 i Nr 10, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian