Okręg wyborczy nr 8
Granice: Borkowo Lęborskie (Borkówko), Gościęcino, Zwarcienko, Zwartowo, Zwartówko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Zwartowo 25, 84-210 Choczewo PowszechnyNieNie 576 151
26,22%151147 97,35%
Podsumowanie576151
26,22%15114797,35%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODNOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bigus Stanisław 57 Gościęcino 58
39.46% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA SZAFONI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szafoni Zbigniew Kazimierz 53 Gościęcino 89
60.54% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 10
Granice: Ciekocino, Ciekocinko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Budynek byłej szkoły, ul. Cisowa 6, Sasino, 84-210 Choczewo PowszechnyNieNie 234 138
58,97%138134 97,10%
Podsumowanie234138
58,97%13813497,10%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODNOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Oleszek Łucja 44 Ciekocino 30
22.39% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WALOCHA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Waloch Krzysztof 51 Choczewo 104
77.61% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej