Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Juś Marcin KWW DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-03-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-06-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Okupna Maria Teofila KOMITET WYBORCZY SLD 2011-06-26 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Stawie zarządzone na dzień 26 czerwca 2011 r. - okręg nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Bodal Michał KWW DOBRY GOSPODARZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-01 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-10-01 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-12-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Świderska Anna Agnieszka KWW ANNY ŚWIDERSKIEJ 2013-12-15 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r. - - - -