Okręg wyborczy nr 2
Granice: Nowy Staw ulice: Bankowa, Generała Józefa Bema, Obrońców Westerplatte, Zwycięstwa, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rynek Kościuszki, Powstańców, Grunwaldzka, Kolejowa, Słowackiego, Aleja Cukrowników
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Miejski, ul. Generała Józefa Bema 1, Nowy Staw PowszechnyNieNie 1226 186
15,17%186183 98,39%
Podsumowanie1226186
15,17%18618398,39%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Okupna Maria Teofila 59 Nowy Staw 111
60.66% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA CIEŚLIKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cieślik Ryszard 46 Nowy Staw 62
33.88% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA SROKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sroka Władysław Czesław 51 Chlebówka 10
5.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej