Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Barbarewicz Tomasz KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPÓLNA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-06-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Przewlekła Dorota KW RUCH PALIKOTA 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzone na dzień 9 września 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Kwiatkowski Marcin Maria KWW JULIANA GRZANKO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dąbrowska Danuta KWW DANUTY DĄBROWSKIEJ 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Malbork zarządzone na dzień 13 marca 2011 r. - okręg nr 11 - - - -