Okręg wyborczy nr 11
Granice: Sołectwa: Nowa Wieś, Wielbark
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, ul. Moniuszki 24, Nowa Wieś PowszechnyNieNie 748 270
36,10%270264 97,78%
Podsumowanie748270
36,10%27026497,78%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA KWIECIEŃ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwiecień Grzegorz Filip 49 Nowa Wieś 105
39.77% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY DĄBROWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dąbrowska Danuta 49 Nowa Wieś 159
60.23% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej