Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Pietkiewicz Mirosław KWW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-09 - niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b
Mandat nieobsadzony - 2012-10-09 - niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b 2012-12-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Świerzbin Alicja KWW - ŚWIERZBIN ALICJA 2012-12-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przerośl, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Bagiński Szymon KWW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-11-22 - - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian