Okręg wyborczy nr 8
Granice: Kolonia Przerośl, Łanowicze Małe, Olszanka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Urząd Gminy, ul.Rynek 2, 16-427 Przerośl PowszechnyNieNie 353 51
14,45%5151 100,00%
Podsumowanie35351
14,45%5151100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SZLASZYŃSKI JAN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szlaszyński Jan 52 Kolonia Przerośl 24
47.06% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - ŚWIERZBIN ALICJA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Świerzbin Alicja 49 Kolonia Przerośl 27
52.94% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej