Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Augustynowicz Jolanta Helena KWW W NOWINCE WSPÓLNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Łazarski Marek KWW W NOWINCE WSPÓLNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Augustynowicz Jolanta Helena KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Łazarski Marek KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Bujkowski Jan KWW W NOWINCE WSPÓLNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Bujkowski Jan KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kłoczko Jerzy KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Kłoczko Jerzy KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Maliszewska Grażyna KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mikołajczyk Radosław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Jedliński Waldemar KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Rowiński Krzysztof KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Prawdzik Grzegorz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Prawdzik Grzegorz KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Korzun Bogusław KWW W NOWINCE WSPÓLNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Korzun Bogusław KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Pietrewicz Grzegorz KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Pietrewicz Grzegorz KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Chrulski Stanisław KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Chrulski Marcin KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Bukłacha Luiza Kazimiera KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Statkiewicz Krystyna Anna KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 10
Kozicz Krzysztof KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Urbanowicz Beata KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Paszkiewicz Wojciech KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Zawadzki Robert KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Kossakowski Piotr Zdzisław KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Zakrzewski Zenon Szczepan KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 12
Topolska Iwona KWW W NOWINCE WSPÓLNA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2012-03-11 - - - - -
Topolska Iwona KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA 2012-10-14 Wybory przedterminowe do Rady Gminy Nowinka, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - - - -