Okręg wyborczy nr 1
Granice: Nowinka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka PowszechnyTakNie 266 132
49,62%132130 98,48%
Podsumowanie266132
49,62%13213098,48%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kłaczkowska Elżbieta 55 Nowinka 58
44.62% Nie
2 Jasiński Krzysztof 31 Nowinka 54
41.54% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łazarski Marek 44 Nowinka 73
56.15% Tak
2 Augustynowicz Jolanta Helena 41 Nowinka 60
46.15% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 2
Granice: Gatne Pierwsze, Gatne Drugie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka PowszechnyTakNie 137 67
48,91%6766 98,51%
Podsumowanie13767
48,91%676698,51%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Okrągła Magdalena 26 Strękowizna 18
27.27% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bujkowski Jan 46 Gatne Drugie 48
72.73% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sokolne, Szczeberka, Józefowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka PowszechnyTakNie 202 131
64,85%131129 98,47%
Podsumowanie202131
64,85%13112998,47%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kłoczko Jerzy 52 Cisówek 68
52.71% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mikołajczyk Stanisław 66 Szczebra 61
47.29% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 4
Granice: Szczebra, Strękowizna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka PowszechnyTakNie 366 225
61,48%225220 97,78%
Podsumowanie366225
61,48%22522097,78%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Obrzud Zbigniew Józef 44 Szczebra 28
12.73% Nie
2 Maliszewska Grażyna 47 Strękowizna 32
14.55% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jedliński Waldemar 62 Szczebra 174
79.09% Tak
2 Rowiński Krzysztof 37 Strękowizna 176
80.00% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sabasińska Jolanta 54 Szczebra 5
2.27% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 5
Granice: Podnowinka, Szczepki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka PowszechnyTakNie 192 76
39,58%7676 100,00%
Podsumowanie19276
39,58%7676100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lewkowicz Barbara Jolanta 51 Nowinka 11
14.47% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Prawdzik Grzegorz 28 Podnowinka 65
85.53% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 6
Granice: Ateny, Walne
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie 151 91
60,26%9191 100,00%
Podsumowanie15191
60,26%9191100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Goworowski Stanisław 48 Walne 35
38.46% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Korzun Bogusław 42 Ateny 56
61.54% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 7
Granice: Bryzgiel, Krusznik
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pietrewicz Grzegorz 55 Bryzgiel Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 8
Granice: Monkinie, Danowskie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie 186 112
60,22%112111 99,11%
Podsumowanie186112
60,22%11211199,11%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chrulski Marcin 23 Monkinie 67
60.36% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szulc-Busińska Bożena Eugenia 53 Danowskie 44
39.64% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 9
Granice: Kopanica, Tobołowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie 147 104
70,75%104103 99,04%
Podsumowanie147104
70,75%10410399,04%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Statkiewicz Krystyna Anna 56 Tobołowo 56
54.37% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Turowski Waldemar Jan 44 Tobołowo 47
45.63% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 10
Granice: Cisówek, Podkrolówek, Olszanka, Pijawne Polskie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Olszanka 54, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie 298 157
52,68%157157 100,00%
Podsumowanie298157
52,68%157157100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szypulewska Jadwiga 44 Józefowo 33
21.02% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Paszkiewicz Wojciech 42 Pijawne Polskie 132
84.08% Tak
2 Zawadzki Robert 39 Olszanka 108
68.79% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 11
Granice: Pijawne Ruskie, Osińska Buda
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Olszanka 54, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie 125 77
61,60%7774 96,10%
Podsumowanie12577
61,60%777496,10%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kossakowski Piotr Zdzisław 59 Pijawne Ruskie 30
40.54% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zakrzewski Zenon Szczepan 52 Pijawne Ruskie 44
59.46% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 12
Granice: Barszczowa Góra, Juryzdyka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Olszanka 54, 16-304 Nowinka PowszechnyNieNie 179 107
59,78%107105 98,13%
Podsumowanie179107
59,78%10710598,13%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chmielewski Mieczysław 58 Barszczowa Góra 30
28.57% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Topolska Iwona 41 Olszanka 60
57.14% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARSZCZOWA GÓRA - JURYZDYKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zieliński Jarosław 34 Barszczowa Góra 15
14.29% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej