Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Plennikowski Waldemar KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-02-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-05-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Polański Ryszard Antoni KWW RYSZARD POLAŃSKI 2012-05-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zaklików, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Garbacz Damian Jerzy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-03-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-06-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Stryjecka Bożena Anna KWW BOŻENY STRYJECKIEJ 2013-06-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zaklików, zarządzone na dzień 9 czerwca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Biszczak Mirosław KWW "NIEZALEŻNI" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-08-22 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-12-04 Wybory samorządowe 2010 r. -
Hołody Barbara Aldona KWW FORUM MIESZKAŃCÓW 2011-12-04 Wybory uzupełniające Rady Gminy Zaklików zarządzone na dzień 04 grudnia 2011 r. - - - -