Okręg wyborczy nr 1
Granice: Zaklików
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie, ul. Strażacka 4, 37-470 Zaklików PowszechnyNieNie 1142 290
25,39%290287 98,97%
2 Urząd Gminy w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików PowszechnyTakNie 1322 408
30,86%408404 99,02%
Podsumowanie2464698
28,33%69869199,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skiba Grażyna 46 Zaklików 140
20.26% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARD POLAŃSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Polański Ryszard Antoni 63 Zaklików 405
58.61% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JAROSŁAWA JANIKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janik Jarosław Sławomir 42 Zaklików 146
21.13% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej