Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Bokota Tadeusz Stanisław KWW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Chodak Józef KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-06-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-12-11 Wybory samorządowe 2010 r. -
Bieszczad Zofia Teresa KWW ZIELONI GLINIK 2011-12-11 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zarządzone na dzień 11 grudnia 2011 r. - - - -
Mandat nieobsadzony - 2013-08-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-10-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zarządzone na dzień 11 grudnia 2011 r. -
Mytych Jerzy KWW RAZEM DLA GLINIKA 2013-10-27 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, zarządzone na dzień 27 października 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Pyc Wiesław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-25 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-09-25 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Żywot Maria KWW "NAWSIANIE" 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - - - -