Okręg wyborczy nr 3
Granice: Glinik
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek wielofunkcyjny w Gliniku, Glinik 133, 39-106 Łączki Kucharskie PowszechnyNieNie 1151 394
34,23%394392 99,49%
Podsumowanie1151394
34,23%39439299,49%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONI GLINIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bieszczad Zofia Teresa 45 Glinik 210
53.57% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GLINIKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mytych Jerzy 48 Glinik 182
46.43% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej