Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Radnik-Fasowska Wiesława KWW WIESŁAWY RADNIK FASOWSKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-05-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-08-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lekowska Renata Jadwiga KWW GMINA FREDROPOL 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Fredropol, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Plizga Wiesław KWW ŚNIEŻEK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-05-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-08-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dolik Barbara Zofia KWW GMINA FREDROPOL 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Fredropol, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian