Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Kormanice-Fredropol
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Remiza OSP w Fredropolu, Kormanice, 37-734 Fredropol PowszechnyNieNie 484 142
29,34%142139 97,89%
Podsumowanie484142
29,34%14213997,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FREDROPOL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lekowska Renata Jadwiga 46 Kormanice 81
58.27% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA WALCZAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Walczak Barbara Małgorzata 43 Fredropol 58
41.73% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sołectwa: Aksmanice, Kłokowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
8 Świetlica Wiejska w Aksmanicach, Aksmanice, 37-734 Fredropol PowszechnyTakNie 385 159
41,30%159159 100,00%
Podsumowanie385159
41,30%159159100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FREDROPOL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dolik Barbara Zofia 56 Aksmanice 93
58.49% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PLIZGA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Plizga Wiesław 50 Aksmanice 66
41.51% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej