Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Wróbel Wacław Jan KWW SAMORZĄDNA GMINA ROŹWIENICA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-19 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-01-19 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-04-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Telega Honorata KWW SAMORZĄDNA GMINA ROŹWIENICA 2012-04-15 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Roźwienica, zarządzone na dzień 15 kwietnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian