Okręg wyborczy nr 11
Granice: Wola Węgierska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
8 Wiejski Dom Kultury, Wola Węgierska, 37-560 Pruchnik PowszechnyNieNie 424 161
37,97%161160 99,38%
Podsumowanie424161
37,97%16116099,38%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI SAMORZĄDNI 2012 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łuc Stanisław 34 Wola Węgierska 75
46.88% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA ROŹWIENICA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Telega Honorata 30 Wola Węgierska 85
53.13% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej