Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Didyk Kazimierz Józef KWW "OBUDŹMY GMINĘ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-13 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-11-13 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2014-02-02 Wybory samorządowe 2010 r. -
Didyk Kazimierz Józef KWW KAZIMIERZA DIDYKA 2014-02-02 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie, zarządzone na dzień 2 lutego 2014 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Oleś Jan Roman KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-10-09 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-10-09 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-12-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Bednarczyk Sylwia Edyta KWW ROLNIK 2013-12-22 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie, zarządzone na dzień 22 grudnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 12
Bernacki Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Budynek Urszula Maria KWW DLA WŁODAR 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie zarządzone na dzień 6 marca 2011 r. - okręg nr 12 - - - -