Okręg wyborczy nr 11
Granice: sołectwa: Gryżów i Węża
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
8 Wiejski Dom Kultury, ul. Nyska 21, Ścinawa Nyska, 48-325 Korfantów PowszechnyNieNie 602 130
21,59%130126 96,92%
Podsumowanie602130
21,59%13012696,92%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻAK" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Słowik Józef Stanisław 59 Węża 51
40.48% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROLNIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bednarczyk Sylwia Edyta 42 Gryżów 75
59.52% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej