Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Przychodzeń Jacek KWW JACKA PRZYCHODZEŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-09-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Siemieniuk Włodzimierz Michał KWW LUDOWCY W SABNIACH 2013-09-22 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach, zarządzone na dzień 22 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Dąbrowska Renata KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-08-21 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-11-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Siemieniuk Krzysztof Paweł KWW SIEMIENIUK KRZYSZTOF 2013-11-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Strzała Sławomir Jan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-03-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-06-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Buczyński Jan Arkadiusz KWW JANA BUCZYŃSKIEGO 2011-06-19 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach zarządzone na dzień 19 czerwca 2011 r. - okręg nr 10 - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian