Okręg wyborczy nr 10
Granice: Nieciecz - Dwór, Nieciecz Włościańska, Niewiadoma
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Niecieczy, Nieciecz Włościańska 30, Nieciecz Włościańska PowszechnyNieNie 473 177
37,42%177176 99,44%
Podsumowanie473177
37,42%17717699,44%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KAROLA KRASNODĘBSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krasnodębski Tomasz Karol 24 Niewiadoma 32
18.18% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY STEĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Steć Marzena 41 Nieciecz Włościańska 65
36.93% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA BUCZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Buczyński Jan Arkadiusz 57 Nieciecz Dwór 79
44.89% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej