Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Starosz Janusz Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-15 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Łazicki Ryszard KWW RYSZARDA ŁAZICKIEGO 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Przasnyszu zarządzone na dzień 6 marca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Borowicz Zbigniew Marian KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-25 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-05-25 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2011-08-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wróblewski Wiesław KWW WIESŁAWA WRÓBLEWSKIEGO 2011-08-21 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Przasnyszu zarządzone na dzień 21 sierpnia 2011 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian