Okręg wyborczy nr 3
Granice: Ulice: Makowska, Mostowa, Ostrołęcka, Henryka Sienkiewicza, Ogrodowa, Wojskowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji,, ul. Makowska 23, Przasnysz PowszechnyNieNie 1287 189
14,69%189186 98,41%
Podsumowanie1287189
14,69%18918698,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA WRÓBLEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wróblewski Wiesław 51 Przasnysz , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 126
67.74% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SMOLIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Smoliński Grzegorz 49 Przasnysz 60
32.26% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej