Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Tomczak Zdzisław Jan KWW RAZEM DLA GMINY MAŁA WIEŚ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-03-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Chojnacki Marek KWW WSPÓLNOTA GAŁEK 2013-03-24 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mała Wieś, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Kozicki Piotr Andrzej KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWÓJ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-04-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-04-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-07-07 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lichota Marcin KWW "NASZA GMINA" 2013-07-07 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mała Wieś, zarządzone na dzień 7 lipca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Malczewski Jan Ludwik KWW JESTEM JEDNYM Z WAS 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-05-06 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2014-05-06 - - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian