Okręg wyborczy nr 2
Granice: Nowe Gałki , Stare Gałki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gimnazjum, ul.Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś PowszechnyTakNie 296 164
55,41%164160 97,56%
Podsumowanie296164
55,41%16416097,56%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GAŁEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chojnacki Marek 40 Stare Gałki 81
50.63% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE GAŁKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kurzyńska Grażyna 55 Nowe Gałki 79
49.38% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej