Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Kurowska Jadwiga Janina KWW "NASZA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-04-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Michalska Apolonia KWW RAZEM DLA GMINY 2013-04-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminnej Prażmów, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Pruszczyk Grzegorz KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Ruta Aldona Maria KW WSWM 2011-03-20 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Prażmów zarządzone na dzień 20 marca 2011 r. - okreg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Ratajczyk Izabela Wanda KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-05-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-05-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-08-05 Wybory samorządowe 2010 r. -
Tokaj Michał KWW NASZE UWIELINY 2012-08-05 Wybory uzupełniające do Rady Gminnej Prażmów, zarządzone na dzień 05 sierpnia 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Kopka Krzysztof Włodzimierz KWW "NASZA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Tyborowski Andrzej KWW "NASZA GMINA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-04-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rolski Stanisław KWW RAZEM DLA GMINY 2013-04-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminnej Prażmów, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 r. - - - -
Żywek Łukasz KWW ŁUKASZA ŻYWKA 2013-04-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminnej Prażmów, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Świderski Konrad Krzysztof KWW PRAŻMOWSKA GRUPA OBYWATELSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-01-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-04-21 Wybory samorządowe 2010 r. -
Habiera-Węcławek Aleksandra Malwina KWW RAZEM DLA GMINY 2013-04-21 Wybory uzupełniające do Rady Gminnej Prażmów, zarządzone na dzień 21 kwietnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Brak zmian