Okręg wyborczy nr 3
Granice: Krupia Wólka, Piskórka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Słoneczna 2, Wągrodno PowszechnyTakNie 234 63
26,92%6362 98,41%
4 Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Kościelna 3,Jeziórko PowszechnyNieNie 287 101
35,19%10199 98,02%
Podsumowanie521164
31,48%16416198,17%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZOFII GUGAŁY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gugała Zofia Mieczysława 49 Piskórka 59
36.65% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ruta Aldona Maria 45 Krupia Wólka 102
63.35% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej