Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Leszczyński Witold Ryszard KWW "GMINA CZERWONKA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-05-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-08-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Majkowski Jerzy KWW NOWA CZERWONKA 2013-08-25 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czerwonka, zarządzone na dzień 25 sierpnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Kmiołek Witold KWW "GMINA CZERWONKA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-08-24 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-08-24 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-11-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Zielonka Tomasz KWW NASZA GMINA 2012-11-18 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czerwonka, zarządzone na dzień 18 listopada 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian