Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwo: Adamowo, Mariampole, Soje, Lipniki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, Czerwonka Włościańska 37A, 06-232 Czerwonka PowszechnyTakNie 123 86
69,92%8686 100,00%
Podsumowanie12386
69,92%8686100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA CZERWONKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Modzelewska Barbara 56 Soje 38
44.19% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zielonka Tomasz 48 Mariampole 48
55.81% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej