Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Cichocki Henryk KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-11-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Górka Mirosław Stanisław KWW WSPÓLNY CEL 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Głowaczowie, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Krupiński Krzysztof KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Czubaj Hubert KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Głowaczowie, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian