Okręg wyborczy nr 2
Granice: sołectwa: Ignacówka Bobrowska, Stawki, Łukawa, Studnie, Łukawska Wola, Zieleniec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Miejskiej Dąbrowie, Miejska Dąbrowa 31, 26-903 Głowaczów PowszechnyNieNie 133 89
66,92%8986 96,63%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, Bobrowniki 31, 26-903 Głowaczów PowszechnyNieNie 183 136
74,32%136129 94,85%
Podsumowanie316225
71,20%22521595,56%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Górka Mirosław Stanisław 47 Kosny 85
39.53% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY CICHOCKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cichocka Małgorzata 47 Studnie 57
26.51% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONI ANDRZEJ BIENIEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bieniek Antoni Andrzej 51 Łukawa 73
33.95% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 3
Granice: sołectwa: Głowaczów, Leżenice, Rogożek, Emilów
Status: Głosowanie nie zostanie przeprowadzone, gdyż liczba kandydatów nie przekracza liczby wybieranych radnych
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie, ul. Warecka 10, 26-903 Głowaczów PowszechnyTakNie - - ---- -
Podsumowanie00--00-
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ROZWOJOWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czubaj Hubert 30 Leżenice Wybrany bez głosowania -
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej