Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Zięcina Dariusz KWW KORZENIOWSKIEGO NASZE POGÓRZE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-03-25 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sowa Jakub, Tadeusz KWW JAKUBA SOWY 2012-03-25 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ciężkowicach, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r., okręg wyborczy nr 5. - - - -
Okręg wyborczy nr 6
Malinowski Grzegorz Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2011-11-30 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-02-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Malinowska Izabela Ewa KWW IZABELI MALINOWSKIEJ 2012-02-26 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ciężkowicach, zarządzone na dzień 26 lutego 2012 r. - okręg wyborczy nr 6 - - - -
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian