Okręg wyborczy nr 5
Granice: Kąśna Dolna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, ul.Rynek 1, 33-190 Ciężkowice PowszechnyNieNie 599 211
35,23%211211 100,00%
Podsumowanie599211
35,23%211211100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE DOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jajko Leszek, Wiesław 49 Kąśna Dolna 89
42.18% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA SOWY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sowa Jakub, Tadeusz 69 Kąśna Dolna 122
57.82% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej