Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Barciok Elżbieta KWW KRYNICKI RUCH SAMORZĄDOWY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-01-31 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-04-28 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wróblewski Krzysztof Marian KWW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO 2013-04-28 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013 r. - okręg wyborczy nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Czarnecki Sławomir KWW KRYNICKA AKCJA SAMORZĄDOWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-07-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-07-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-10-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szela Grzegorz Antoni KWW GRZEGORZA SZELI 2011-10-23 Wybory uzupełniające Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zarządzone na dzień 23 października 2011 r. - okręg wyborczy nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian