Okręg wyborczy nr 2
Granice: Miasto - Krynica-Zdrój; ul. Czarny Potok, Reymonta
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gminne Przedszkole Nr 2, ul. Władysława Reymonta 10, 33-380 Krynica-Zdrój PowszechnyNieNie 1989 258
12,97%258255 98,84%
Podsumowanie1989258
12,97%25825598,84%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wróblewski Krzysztof Marian 64 Krynica-Zdrój 186
72.94% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ROZWOJU CZARNEGO POTOKU - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Papież Zbigniew Robert 45 Krynica-Zdrój 69
27.06% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej