Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Miksa Jarosław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-03-01 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-22 Wybory samorządowe 2010 r. -
Fischer Kinga KWW "SIENNO 2011" 2011-05-22 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim zarządzone na dzień 22 maja 2011 r. - okręg nr 9 - - - -
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Babiak Andrzej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-02-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-05-26 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pyzio Stanisław Dariusz KWW GMINA OŚNO-WSPÓLNA SPRAWA 2013-05-26 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim, zarządzone na dzień 26 maja 2013 r. - okręg nr 12 - - - -