Okręg wyborczy nr 9
Granice: Miejscowość: Podośno, Sienno, Świniary.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24, Ośno Lubuskie PowszechnyNieNie 385 204
52,99%204199 97,55%
Podsumowanie385204
52,99%20419997,55%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SIENNO 2011" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Fischer Kinga 40 Sienno 96
48.24% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚWINIARY 2011 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stojanowski Jerzy 57 Świniary 43
21.61% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zawadzki Kazimierz 58 Świniary 60
30.15% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej