Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Miszkiewicz Grzegorz KWW WSPÓLNA GMINA LUBISZYN 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-06-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-09-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Piotrowski Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 2013-09-01 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubiszyn, zarządzone na dzień 1 września 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Gajda Roman KWW "WSPÓLNOTA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-03-31 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2014-03-31 - - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian