Okręg wyborczy nr 3
Granice: Brzeźno, Lubiszyn, Tarnów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Urząd Stanu Cywilnego w Lubiszynie, ul.Myśliborska 9, 66-433 Lubiszyn PowszechnyTakNie 902 195
21,62%195193 98,97%
7 Budynek po Szkole Podstawowej w Brzeźnie, Brzeźno 7, 66-433 Lubiszyn PowszechnyNieNie 263 35
13,31%3535 100,00%
Podsumowanie1165230
19,74%23022899,13%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piotrowski Tadeusz 63 Lubiszyn , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 124
54.39% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹNI GMINIE LUBISZYN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czarnecki Stanisław 54 Lubiszyn 104
45.61% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej