Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kędracki Paweł KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-14 - -
Zając Małgorzata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-14 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Kwiatek Ryszard KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2013-05-28 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-06-28 - -
Cymerman Kazimierz Tadeusz KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 2013-06-28 Następny z listy: KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Jaśkiewicz Krystyna Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Lamczyk Grażyna Bogumiła KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-26 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-14 - -
Zawadzki Jacek Sławomir KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-14 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Nurzyński Ireneusz Janusz KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 2013-03-27 Następny z listy: KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA - - - -