Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Kotula Przemysław Szczepan KWW NASZE MIASTO I GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2013-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-12-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Jakubiak Anna Maria KWW NASZA RODZINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2013-12-15 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian