Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Szczęsny Janusz Wojciech KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW J. SZCZĘSNY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-14 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-09-14 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sadowski Tadeusz Ryszard KWW ŁUBIANKA 2014 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łubianka, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r.- okręg wyborczy nr 9. - - - -